українська моварусскийenglish
Здоров'я та соціальний захист дітей в Україні

    Захист материнства і дитинства, актуальний за будь яких часів, в умовах сучасності набуває величезного значення. Загострення соціальних та економічних проблем, ескалація техногенних ризиків, значні зміни екологічної ситуації - усі ці та інші фактори небезпеки сучасного світу вимагають від держави і суспільства пильного ставлення до проблем підростаючого покоління. Лише здорові, благополучні, гармонійно розвинуті діти надають нації шанс на гідне майбутнє.
    За даними Державного комітету статистики, що були отримані в результаті перепису населення від 1 грудня 2001 року, в нашій державі проживає 48 415,5 тис. осіб, серед яких 10769540 дітей.
    Враховуючи зростання захворюваності серед дітей у 2001, що відмічається в межах 7,0% - 3,0% майже серед усіх хвороб, стан їх здоров'я викликає стурбованість.
    У структурі захворюваності дітей віком до 14 років перше місце посідають хвороби органів дихання (в 2001 році - 63,6%); на другому місці - хвороби шкіри та підшкірної клітковини (в 2000 і 2001 роках - по 5,6%), деякі інфекційні та паразитарні хвороби (в 2001 році - 5,1%, в 2000 році - 5,0%); третє місце за хворобами органів травлення (в 2001 році - 4,0%, в 2000 році -4,2%).
    Захворюваність дітей в 2001 році мала тенденцію до зростання серед усіх вікових груп, залишаючись самою високою серед дітей першого року життя з перевищенням захворюваності серед усіх дітей на 60,9%.
    Епідемічного характеру набуло поширення ВІЛ/СНІДу. За даними Державного комітету статистики, на 1 січня 2002 року в Україні налічувалося 928 дітей з первинно встановленим діагнозом "ВІЛ-інфіковані", 1744 дитини стоять на обліку в медичних закладах. На кінець 2001 року хворіли на СНІД 27 дітей, з них 12 дівчаток і 15 хлопчиків. Ще 33 дітей перебувають на медичному обліку.
    Дещо знизився рівень захворюваності на туберкульоз серед дітей. Так, на кінець 2001 року на обліку у лікувально-профілактичних закладах перебувало 1548 дітей, хворих на активний туберкульоз.
    Накопичення хронічних захворювань у дитячому віці призводить до поширення такого явища, як інвалідність. За даними Державного комітету статистики, на 1 січня 2002 року на обліку в органах соціального захисту перебувало 153 453 дитини-інваліди, з них 152 935 - віком до 16 років та 518 - віком від 16 до 18 років.
    На сьогодні в Україні діє багатофункціональна служба охорони здоров'я матері і дитини у складі 27 обласних дитячих лікарень. Української спеціалізованої лікарні "Охматдит", 104 дитячих міських лікарень, 7 дитячих інфекційних лікарень.
    Реальним кроком до медицини майбутнього стало затвердження Урядом Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації", яка відповідає стратегії ВООЗ "Здоров'я для всіх у XXI столітті". Велика увага приділяється виконанню цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні, затвердженої Указом Президента України від 4 лютого 1999 р. № 188, що розроблена на виконання Указу Президента України від 26 березня 2001 року № 203 "Про Національну програму "Репродуктивне здоров'я 2001-2005". Продовжується дооснащення родопомічних та дитячих закладів медичною апаратурою, централізована закупівля ультразвукових апаратів та апаратів штучної вентиляції легенів для новонароджених.
    Оскільки останніми роками спостерігається збільшення чисельності дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, Міністерством охорони здоров'я в грудні 2001 року затверджено галузеву програму "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини на 2001-2003 роки". На сьогодні лікувально-профілактичні заклади, які надають акушерську допомогу, централізовано отримали в повному обсязі препарати для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, що знижує ризик інфікування в 4 -10 разів.
    Таким чином, державою в певному обсязі реалізуються програми і завдання щодо інтенсифікації заходів з медичної профілактики та лікування шляхом упровадження в медичну практику сучасних технологій профілактики та діагностики.
    Екологічна ситуація в країні та необхідність покращення стану здоров'я підростаючого покоління обумовлюють необхідність оздоровлення дітей та збереження інфраструктури дитячих оздоровчих закладів як один із пріоритетних напрямів державної політики щодо дитинства.
    За даними органів статистики, влітку 2001 року функціонувало 8578 таборів (7615 - у 2000 році), в яких було оздоровлено 1 млн. 55 тис. дітей віком 7-16 років, що становить 15,3% їх загальної кількості.
    Діти мали змогу відпочити і покращити здоров'я у 734 позаміських оздоровчих таборах, 79 закладах санаторного типу, 1472 таборах праці і відпочинку, 43 таборах відпочинку для старшокласників та учнівської молоді, 5655 закладах з денним перебуванням, 592 профільних та інших таборах. За формами власності оздоровчі табори розподілилися таким чином: 7259 - державна власність, 1232 - колективна, 75 - приватна, 3 - власність інших держав, 9 - власність міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав. Слід відзначити, що загалом спостерігається тенденція поступового збільшення кількості оздоровлених дітей.
    Особлива увага приділяється оздоровленню соціально незахищених дітей. Так, влітку 2001 року оздоровлено 73 324 дитини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 77 966 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 8269 дітей-інвалідів, 245 963 дитини із малозабезпечених, багатодітних та неповних сімей. Щороку Урядом України та місцевими органами виконавчої влади виділяються кошти на оздоровлення соціально незахищених категорій дітей. У цілому протягом 2001 року на оздоровлення дітей було виділено 187 млн. грн.
    Останніми роками Урядом приділяється велика увага питанням освіти, передусім щодо оновлення її матеріально-технічної бази. В той же час багато шкіл не мають кабінетів з лінгафонним обладнанням (лише 2659) та кабінетів з основ інформатики і обчислювальної техніки (7649). Найгірша ситуація в селах, де із 14738 загальноосвітніх навчальних закладів тільки 7804 мають кабінети хімії, 7199 - біології, 6149 - іноземної мови (без спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів та шкіл, які перебувають на капітальному ремонті). Не повною мірою задоволені потреби учнів у комп'ютерній техніці: відсутні комп'ютери в 1399 загальноосвітніх навчальних закладах міст та 10 933 - сільської місцевості.
    З метою розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві Указом Президента України від 8 лютого 2001 року № 78 затверджена Програма роботи з обдарованою молоддю. З метою сприяння виконанню положень загальнодержавної Програми "Діти України" на період до 2005 року, Програми роботи з обдарованою молоддю на 2001 -2005 роки, інших державних програм Національний фонд "Україна-дітям" розробив власну програму "Обдаровані діти", якою визначено основні напрями діяльності Фонду щодо пошуку, розвитку, надання допомоги та підтримки талановитих дітей і заходи щодо її реалізації.
    За даними Міністерства освіти і науки України, протягом 2001 року діяв 1491 позашкільний заклад (дитячі позашкільні клуби, будинки школяра, художні та музичні школи) (у 2000 році -1497) а також 21 будинок художньо-технічної творчості (як і в 2000 році). Усього позашкільною освітою і вихованням охоплено 1,2 млн. дітей та учнів, з якими працює 25 тис. педагогічних працівників (24021 -у 2000 році).
    Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" реалізує низку програм і проектів, які спрямовані на вирішення актуальних питань щодо покращення соціального стану та здоров'я дітей в Україні, всебічного розвитку інтелектуальних, фізичних, творчих здібностей підростаючого покоління.