українська моварусскийenglish

Програма «Шляхами добра»
до 2010 року

       Розроблення програми Фонду «Шляхами добра» обумовлена необхідністю об’єднати зусилля державних установ, підприємств, громадських організацій, благодійних фондів та окремих осіб для розширення обсягів надання гуманітарної допомоги дітям інтернатних установ, дітям-сиротам, інвалідам, дітям з багатодітних малозабезпечених сімей, дітям, які залишилися без піклування батьків, та пошуку нових шляхів для вирішення проблемних питань соціального захисту дітей.
       Незважаючи на зусилля, яких докладає держава для створення належних умов для виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей, деякі проблемні питання у цій сфері залишаються ще нерозв’язаними. Зокрема, це оновлення та запровадження ефективної системи соціального захисту дітей, створення належних матеріально-психологічних умов їх розвитку.
 Нажаль, державне фінансування сьогодні не покриває весь спектр потреб дитинства у фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку та належній підготовці до самостійного життя. У першу чергу це стосується дітей, які не мають іншого, крім бюджетного, джерела життєзабезпечення – вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Їм особливо необхідна допомога громадських організацій та благодійних фондів. Зазначене підтверджується матеріалами, наведеними в щорічній Державній доповіді «Про становище дітей в Україні: «Соціальний захист дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування». При проведенні анкетних опитувань діти висловилися, що сьогодні вони потребують, крім матеріальної допомоги, також створення умов для реалізації власних здібностей, надання психологічної допомоги, задоволення потреб у соціальному, моральному та духовному самовдосконаленні. 
       Національний фонд «Україна-дітям» приділяє особливу увагу проблемам соціально незахищених дітей. Спираючись на положення базових законодавчих та нормативних документів, націлених на реалізацію державної політики з питань поліпшення соціального захисту та стану здоров’я дітей в Україні, Фонд прагне зробити відчутний внесок у виконання державних програм соціальної підтримки незахищених дітей. 
       За минулі роки Фондом проведено численні акції, заходи, зустрічі та переговори. Серед них: Всеукраїнська акція «Україна-дітям», «Велика родина», «Діти – наше майбутнє», «Разом допоможемо дітям», «Пам'ять, повага та шана», а також різноманітні виїзні акції  «Національний фонд «Україна-дітям» - дітям регіонів».

Мета програми:

       Розширення обсягів надання гуманітарної допомоги і забезпечення умов для підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт, інвалідів, дітей з багатодітних малозабезпечених сімей та дітей, які позбавлені піклування батьків.

Складові програми:

Програма складається з 4 проектів:

       1. Благодійна матеріальна допомога дітям соціально незахищених категорій та дитячим інтернатним закладам. 
       2. Організація дозвілля дітей соціально незахищених категорій.
       3. Оперативна допомога дітям, постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій. 
       4. Міжнародне співробітництво – на благо дітей.