українська моварусскийenglish

ПРОГРАМА „ЗДОРОВ’Я  ДІТЕЙ”

до 2010 року

Обгрунтування необхідності розроблення Програми

     В умовах створення нової демократичної моделі суспільного життя в Україні, що супроводжується зміною моральних, політичних, ідеологічних, економічних та культурних орієнтирів, найбільш чутливими та вразливими є діти.
     Суспільство в епоху політико-економічних трансформацій потребує ефективної системи соціального захисту та збереження здоров’я, пильного державного патронування проблем материнства і дитинства, підтримки   соціального комфорту і сприятливих побутових, матеріальних, моральних умов розвитку і виховання дітей.
      Сім’я, дитинство, материнство і батьківство за конституційними нормами охороняються державою, яка створює  соціально-економічні і правові передумови для нормального функціонування сім’ї, розвитку, виховання та освіти дітей.
      Реалізація державної політики у сфері поліпшення соціального становища та стану здоров’я дітей в Україні здійснюється, в першу чергу, шляхом забезпечення умов виконання заходів Національної програми „ Україна-дітям”.
Виконання програми здійснюється в рамках Законів України  від 01.01.2006 № 2402-14 „Про охорону дитинства”,  від 31.05.2005 № 2602-15 „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Указу Президента України  від 30.12.2000 № 1396/2000 „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей” та цілого ряду інших нормативних і законодавчих актів.
      Над реалізацією заходів і завдань програм національного, державного, галузевого і регіонального рівнів щодо зміцнення здоров’я дітей працюють Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Академія медичних наук України, Всеукраїнський  комітет захисту дітей, Дитячий фонд України та ряд інших установ і громадських організацій.
       Значний обсяг робіт з вирішення нагальних проблемних питань щодо покращення здоров’я дітей, соціального захисту матерів і дітей, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених програмами з питань материнства, дитинства і сім’ї,   виконується Національним фондом „Україна-дітям”.
       Програма „Здоров’я дітей” покликана сприяти практичному здійсненню заходів національних, державних та регіональних програм в частині надання допомоги медичним обладнанням, апаратурою та ліками, вирішення питань щодо оздоровлення дітей інтернатних закладів, дітей з малозабезпечених багатодітних сімей, дітей-сиріт, інвалідів та дітей, які залишилися без батьківського піклування; лікування дітей, хворих на дитячий церебральний параліч; поповнення банку даних  Фонду нормативно-методичними та законодавчими документами, а також спрямованих на активізацію роботи з висвітлення у засобах масової інформації актуальних проблем, які стосуються покращення стану здоров’я дітей.

Мета програми.

      Програма повинна стати основою об’єднання зусиль Фонду, державних установ, підприємств, підприємців, широких кіл громадськості та релігійних конфесій  заради здоров’я дітей, а також підвищення ефективності заходів, передбачених діючими в Україні програмами з питань охорони здоров’я.
      Реалізація зазначеної мети базується на основі залучення у необхідних обсягах  коштів із різних фінансових джерел, певних матеріально-технічних, інтелектуальних  та інформаційних ресурсів.

Складові  Програми:     

     Програма складається з 6 проектів:
     
     1.Здоров’я новонароджених.
     2.Попередження захворювань молочної залози у жінок репродуктивного  
         віку (майбутніх матерів).
     3. Оздоровлення та лікування дітей соціально-незахищених категорій.      
     4. Врятуємо дітей від СНІДу.
     5. Благодійна допомога медичним обладнанням, ліками та апаратурою   
          дитячим і лікувальним закладам.
     6. Нормативно-методичне та інформаційно-правове забезпечення.