українська моварусскийenglish
УКАЗ
Президента України
Про Національний фонд соціального
захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

З метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених національними програмами з питань материнства і дитинства, та залучення для цього недержавних джерел фінансування постановляю:

  1. Підтримати ініціативу державних та громадських організацій і утворити Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" (далі - Фонд).
  2. Кошти Фонду формуються за рахунок благодійних пожертвувань і добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, а також інших надходжень, одержаних на підставах, не заборонених законодавством України.
  3. Призначити СЕРДЮКА Андрія Михайловича головою Фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям".
  4. З метою контролю над цільовим використанням коштів Фонду утворити Наглядову раду Фонду, до складу якої ввести представників міністерств, інших органів виконавчої влади, наукових установ і громадських організацій, що вирішують питання соціального захисту материнства і дитинства.
  5. А. Сердюку подати у місячний строк проект Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" та пропозиції щодо персонального складу Наглядової ради Фонду.
  6. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади сприяти Фонду, його регіональним відділенням у вирішенні питань матеріально- технічного та інших видів забезпечення його діяльності.
Президент України
м. Київ
20 листопада 1996 року
№ 1104/96
Л. Кучма